Натурні статичні та динамічні випробування  мостів та будівельних конструкцій