Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

– технічний огляд;

– інструментальна зйомка;

– визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій;

– неруйнівний контроль будівельних конструкцій;

– визначення несучої здатності конструкцій, будівель і споруд;

– визначення фізичного зносу;

– лабораторні випробування матеріалів та конструкцій;

– визначення відповідності державним будівельним нормам об’єктів самовільного будівництва.