ТзОВ „НВП „ТРІАДА” працює в будівельній галузі України з 2000 року.

Види діяльності:

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Основні дозвільні документи:

- Свідоцтво про атестацію  випробувальної лабораторії на проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду  № РЛ 094/14.

- Ліцензія Державної служби України з надзвичайних ситуацій  на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення АЕ № 522851.

На виконання постанови Кабінету міністрів України від 23.05.2011 року № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців  окремих видів робіт...” проведено  професійну атестацію  працівників з отриманням кваліфікаційних сертифікатів відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних  із створенням об'єкта архітектури, а саме - інженерно-будівельне проектування :

-  у частині забезпечення механічного опору та стійкості,

-  автомобільних доріг,

- у частині виконання інженерних вишукувань,

- у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму,

- у частині економії енергії,

- архітектора,

 а  також кваліфікаційний сертифікат експерта з технічного обстеження будівель і споруд.

ВИДИ РОБІТ:

  1. Комплексне проектування  нового будівництва, реконструкції, ремонту:

- житлових будівель та готелів;

- громадських будівель та споруд;

- будівель та споруд промислових підприємств;

- об'єктів охорони здоров'я;

- об'єктів комунального господарства;

- об'єктів торгівлі та громадського харчування, ресторанів;

- банківських установ та об'єктів Національного банку;

- об'єктів освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу;

- автомобільних доріг, автостоянок, СТО;

- мостів, шляхопроводів, переходів;

-надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення: проектування систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

Клас відповідальності об'єктів проектування – СС1, СС2, СС3 (незначні, середні, значні наслідки).

Умови проектування – звичайні, території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами.

Підприємство виконує функції генерального розробника у проектуванні.

  1. Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж:

   - технічний огляд;

   - інструментальна зйомка;

   - визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій;

   - неруйнівний контроль будівельних конструкцій;

   - визначення несучої здатності конструкцій, будівель і споруд;

   - визначення фізичного зносу;

   - лабораторні випробування матеріалів та конструкцій;

   - визначення відповідності державним будівельним нормам об'єктів самовільного будівництва.

  1. Натурні статичні та динамічні випробування мостів та будівельних конструкцій.
  2. Складання паспортів на будівлі та споруди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 „Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”.
  3. Паспортизація мостів для наповнення бази Аналітично-експертної системи управління станом мостів (АЕСУМ).
  4. Проектування об'єктів з використанням геосинтетиків, постачання геосинтетиків та науково-технічний супровід виконання робіт.
  5. Проектування базальтобетонних конструкцій, постачання базальтової та базальтопластикової арматури та науково-технічний супровід виконання робіт.
  6. Підбір складів базальтофібробетонів, постачання базальтової фібри, контроль якості влаштування конструкцій із базальтофібробетону.

ТЕХНОЛОГІЇ

Підприємство працює з використанням сучасних ліцензованих комп'ютерних програм:

ZVCad, CREDO, АВК і забезпечене відповідним комп'ютерним обладнанням. Для неруйнівного контролю конструкцій  випробувальна лабораторія підприємства укомплектована ультразвуковим та лазерним обладнанням, склерометром Шмідта, молотком Кашкарова, програмно-технічним комплексом АКЕМ для дослідження  будівельних конструкцій методом акустичної емісії. Метод акустичної емісії – найбільш інформативний метод неруйнуючого контролю, який дає можливість оцінити технічний стан та прогнозувати довговічність будівельних конструкцій. Працівники підприємства пройшли навчання для роботи з відповідними комп'ютерними програмами, приладами і обладнанням та мають відповідні посвідчення і сертифікати.